Het orgelcomité

Het in 1989 opgerichte orgelcomité, een adviesorgaan om het restauratiedossier voor het orgel in goede banen te leiden, had na de voltooiing van de restauratie in 1996 geen bestaansreden meer. Daarom werden de taken van het orgelcomité opnieuw gedefinieerd. Heden ten dage ijvert het orgelcomité vooral voor de inschakeling van het orgel als uitvoerend instrument bij concerten.


Het orgelcomité dient op zoek te gaan naar financiële middelen voor het inrichten van concerten. Via sponsoring en de verkoop van toegangskaarten probeert het orgelcomité uit de kosten te komen.
Met onze sponsoring-acties spreken wij vooral bedrijven en zelfstandigen aan in Overmere en omliggende deelgemeenten. Daarnaast is er de verkoop van toegangskaarten voor de concerten die het orgelcomité inricht.

Wij hebben de toegangs- en sponsoringprijzen altijd laag gehouden met de bedoeling zoveel mogelijk mensen te betrekken bij  onze werking en kennis te laten maken met het historisch Vereeckenorgel.

Wij hopen dat het Vereeckenorgel in de parochiekerk van Overmere niet meer zal terecht komen in de toestand van 1976 : een stoffig en onbespeelbaar instrument. Wij verkiezen een levend instrument waarvan de muziek weerklinkt en weerklank heeft tot buiten onze dorpsgrenzen.